×

Marie Blabolilová Uvnitř

Galerie Novoměstské radnice
7. ledna 2015 - 27. února 2015
kurátorka Lucie Šiklová


Název výstavy Uvnitř se vztahuje k jednomu z hlavních témat Marie Blabolilové (1948). Její poslední výstavy byly zaměřené především ven, do přírody a jejích společenství, současná výstava se proto obrací náměty do interiéru, dovnitř. Na první pohled tematický název si zahrává s dalšími významy. Uvnitř jako celoživotní Mariin postoj a uvnitř jako in. Její tichá společenství vyjadřují esenci existence. Mariiny ohromné maličkosti můžeme použít jako směrovky na cestě k úsudku, co je takzvaně in (případně out).

Marie Blabolilová nastoupila na pražskou Akademii výtvarných umění v roce 1967, a zažila na ní nástup normalizace. V této situaci ji „zachránila“ skutečnost, že zde jako pedagog působil Jiří John (1923-1972). Ačkoli to bylo krátké setkání, potvrdilo Marii smysl tvorby jako přirozenou cestu dovnitř, cestu tichého, soustředěného pozorovatele. Marie se narodila tři roky po skončení Druhé světové války. Ta byla teprve čerstvou historií, a již byl čerstvě aktuální únorový převrat. Její citlivost a vnitřní nastavení posílené takovým historickým rámcem způsobily, že ve své tvorbě víc a víc rezignovala na člověka a symbolicky opustila jeho nedůvěryhodné společenství moci. Svět na obrazech Marie Blabolilové bez lidské postavy se přesto k člověku úzce váže. Výskyt věcí a stop prozrazuje jeho existenci. Židle u stolu opuštěna, hrnek na stole zanechán, taška odložena, křeslo – prázdná náruč. Pokračovala v Johnem načrtnutém směru a došla vlastní osobité, tiché a silné, existenciálně laděné exprese. Malbu, u které ve škole původně začínala, vyměnila záhy za čárový lept, který tehdy nejlépe vyhovoval její tiché koncentraci. I přes toto stažení dovnitř a tedy i do sebe Marie nepatří k sebestředným umělcům, zkoumajícím sama sebe. Nezatěžuje obnažováním vlastní duše, vlastně vůbec neupozorňuje na svoji existenci. Přesto je dává nahlédnout. Skrz obrazy prosvítá její citlivost, pozornost, zúčastněnost, ale i skrytá živelnost, jejíž energii proměňuje v experiment. Marie se jako bytostný experimentátor projevila po „sametovém převratu“, který znamenal převrat i v její tvorbě. Vrátila se naplno k malbě a barvě, které nakonec převážily v podstatě dovršenou grafickou tvorbu. Nadále využívá arzenál své charakteristické ikonografie samoty a vychází ze svého nezaměnitelného rukopisu, založeného na principu rastru. Zprvu vsazuje do svých veristicky malovaných interiérů linoleum na principu koláže a později originálně využívá jeho rastru jako podkladu pro malbu, vytahuje z jeho plochy okem grafika zahlédnutou realitu. Objevuje malířský váleček a využívá jím vytvořených struktur obdobně jako vzor linolea. Opouští verismus na pokraj minimalismu a abstrakce. Ve svém uvnitř je nezávislá na době, trendech, kupcích. S vážností i potřebným odlehčením interpretuje svojí tvorbou krajinu i město, exteriéry a interiéry, společenstva příslušníků obyčejnosti, které pro ni ztělesňují svět bez kladných či záporných znamének.   
Lucie ŠiklováNa začátku výstavy si můžete poslechnout rozhovor kurátorky a umělkyně s Karlem Oujezdským. 
                                                      

LUCIE ŠIKLOVÁ vystudovala dějiny umění na FF UK. V letech 2006-9 působila jako kurátorka Sbírky moderního a současného umění v Národní galerii v Praze a 2009-10 jako kurátorka sbírky Galerie Benedikta Rejta v Lounech. V současné době působí jako nezávislý kurátor a výtvarný teoretik, zaměřuje se na moderní a současné umění. 
 

Plánek prohlídkyMarie Blabolilová

4. 3. 1948

(narozena v Praze 1948), grafička, malířka, vystudovala v letech 1967 – 1973 u profesorů Čepeláka, Johna, Jiroudka a Paderlíka. Vystavovala v galeriích Hollar, Topičův salon, U Bílého jednorožce, Pecka, Fronta, Ve dvoře ve Veselí nad Moravou, Doma v Kyjově aj. Její práce jsou zastoupeny v Národní galerii, v GVU v Havlíčkově Brodě a Náchodě, v GMU v Roudnici nad Labem, v galerii Klatovy/Klenová, v Oblastní galerii v Liberci, v Galerii umění Karlovy Vary, v Orlické galerii v Rychnově nad Kněžnou, ve Státní galerii výtvarného umění v Chebu nebo ve Východočeské galerii v Pradubicích.

 

Malba Marie Blabolilové není malbou v klasickém slova smyslu. I jako malířka uplatňuje své brilantní grafické vidění a originálně využívá princip rastru, udávající rytmus a formující kompozici. Se sítí - rastrem souvisí užívání netradičních materiálů, jako je linoleum a technika malířského válečku. Marie Blabolilová patří v tomto směru mezi průkopníky. Dokonce lze říci, že zaujímá unikátní postavení i ve světovém měřítku, protože starý typ linolea, po kterém pro jeho inspirativní vzory sáhla, je typickým českým produktem své doby, na který umělec jinde ve světě jen tak nenarazil.  
Lucie Šiklová
 

Výstavy

Publikace

Další informaceTichý výraz toho nejdůležitějšího - židle, stolu, postele ...

Galerie Novoměstské radnice

7. ledna 2015 - 27. února 2015

Název výstavy Uvnitř se vztahuje k jednomu z hlavních témat Marie Blabolilové. Její poslední výstavy byly zaměřené především ven, do přírody a jejích společenství, současná výstava se proto obrací náměty do interiéru, dovnitř. Na první pohled tematický název si zahrává s dalšími významy. Uvnitř jako celoživotní Mariin postoj a uvnitř jako in. Její tichá společenství vyjadřují esenci existence. více

PANORAMA I Vstoupit
dilo

cedule I.

dilo

cedule II.

dilo

životopis MB

dilo

Konvička na vařiči, 1993

dilo

Taška, 1998

dilo

Samorost, 1995

dilo

Konvice a skleničky, 1996

dilo

Konvičky, 1996

dilo

Hrnec a štětce

dilo

Vázy, 1995

dilo

Polštářek s růžemi I., 2002

dilo

Polštářek s růžemi II., 2002

dilo

Lampička, 2007

dilo

Rohožka, 2000

dilo

Lampička, 2006

PANORAMA II Vstoupit
dilo

Kaštan za oknem, 2014

dilo

Kristus, 2012

dilo

Zelené okno I, II, diptych, 2012

dilo

Prostřený stůl, 2014

dilo

Okno za záclonou, 2014

dilo

Kočky, 1991

dilo

Modré okno, 2013

dilo

Kočky na okně, 2012

dilo

Kočky na okně, 2012

dilo

Kočky na modrém okně, 2013

PANORAMA III Vstoupit
dilo

Kanapíčko, 2005

dilo

Věšák, 1997

dilo

Pod lampou, 2013-4

dilo

Dva stoly, dvě židle, 2005

dilo

Stoleček, 2006

dilo

Pod lampou, 1991

dilo

Stůl a židle I., 1991

dilo

Stůl a židle II., 1991

dilo

Kredenc, 1997

dilo

Dvě židle, 1991

dilo

Kamna, 1991-3

dilo

Modrá židle, 1992

dilo

Modrozelené křeslo, 1991

dilo

Křeslo, 1991

dilo

Červené křeslo, 90. léta

Podrobné vyhledávání

Podrobné vyhledávání a filtrace

Datum vzniku
Loading...

Načítá se velký objem umění, prosím o chvíli strpení.

Loading...
Loading...