×

Jaroslav J. Alt Svitálka

Jaroslav Alt maluje na velká plátna vhledy do krajiny. V jeho atelieru jsme procházeli i drobné skici tužkou, tuší a akvarely. Pro jejich svébytný půvab jsem je vybrala na Svitálku vedle Altových obrazů, dopisů a básní. Polský filosof a katolický kněz Jozef Tischner psal o chvílích, kdy zjistíme, že po naší cestě jde i někdo jiný. Jaroslav Alt se takové chvíle mezi nebem a zemí snaží zachytit. Se zdrženlivostí sobě vlastní nás nechává číst v Devíti otevřených dopisech, ve vlnách středomoří, na vrcholku hory hor, nebo doma v Trstěnické zahradě, kde se usadil někdo jiný. Jaroslav Alt ho pojednává v úvaze Zelený muž v mé krajině (o obrazu).

Filosof a theolog David Bartoň z Petrkova doprovází výstavu textem a nálezem dosud neznámé básně Bohuslava Reynka.
O povaze tvorby Jaroslava Alta píše kunsthistorička a teoretička umění Blanka Altová v článku Prakrajiny mého muže
Texty malířových přátel Vidět věci v jejich návratu k sobě od filosofa Ladislava Benyovského a Keře, obzor, oblaka galeristy Jiřího Hůly jsou ke stažení dole.
pb

 

Svítání

 

Utajená

zastřená tvář

matně

prosvítávající tmou:

 

Věci mají

nejdříve obrysy,

potom stíny

a posléz, již pro nás,

vrací se samy k sobě...

 

Dole pod okny

Kohout

těžiště jitra

zpěvem zdvih...

 

K této Reynkově básni máme jednu legendu a k ní pokus o projasnění vzatý z náhodně vypadajících souvislostí:
 

Podle všeho ji petrkovský básník sepsal nedlouho před smrtí.

Jako ty druhé ji psal nanečisto v kuchyni u kamen. Znova četl a ubíral z ní a nakonec úhledně přepsal čistopis. Přeložil list papíru nadvakrát a položil nahoru na levý roh kredence. Tam totiž kočky tak moc nemůžou a synové o tom místě vědí. Něco básní se našlo za kredencem a po šuplatech, když starý pán zemřel, tahle ale nějak tomu gruntování unikla. Přeložením nadvakrát přesně zapadla mezi rozbité aršíky staroříšských Studií a s nimi se ocitla ve velké truhle na půdě. „Půda patří těm, kdo na ní pracují“ citoval Daniel Reynek na vysvětlenou k zostřené diktatuře, které kočky zavedly v podstřeší zámku. Mruk, rození, umírání. Truhla se kterou se rodina stěhoval za války k Florianovým do Staré říše, jak dokládá adresa psaná na dně inkoustovou tužkou, tahle truhla mohla i se starým kredencem shořet za zahradou při posledním gruntování..., jenže v tom se objevil tvor, se kterým nikdo nepočítal. Potmě skoro a tajně, upozorněn že nezbývá moc času, našel pohmatem mezi novinami povědomé staroříšské aršíky. Teprve pak z nich vypadl čistopis neznámé dosud básně.
 

Kdyby rukopis nebyl nade vší pochybnost Reynkův, nevěřil bych, že je ta báseň jeho. Tak moc mi připadá jiná.
 

S radostí jsem rozesílal znovu objevenou báseň přátelům. Jaroslav Alt odpověděl mezi prvními. Jenom on tehdy věděl, jestli se k tomu, co právě maluje, hodí. Jeho obrazy jsem mohl vidět až později a pro sebe si tu spřízněnost vykládám, jak jen můžu - tedy z venku – nebyl jsem u toho, z čeho se zrodila báseň, nebyl jsem zrození obrazů. I kdybych tisíckrát navštívil petrkovskou chodbu v prvním patře zámku, kde se asi motiv básně ukázal, nebo seděl Jaroslavovi za zády, stejně tím budu vždycky jen divák. Neumělec jako já se může k umělci přidat jedině tak, že naslouchá básni a vnímá obraz, až uvidí ožívat věci tohoto světa i nebe nad nimi, dík Reynkovu a Jaroslavovu umu.
 

I prožitkem se ve vzpomínkách spojují místa, kde oba žili Petrkov a Svitálka. Je to od sebe ještě nadohled. Za vlhka, před tím než se kraj naplnil neustálým hlukem pendlujích aut, bylo na petrkovském kopci slyšet kostelní zvony až z Krásné Hory. Tam pod kopcem, naproti krásnohorskému kostelu, na straně přivrácené k Lipnickému hradu, na Svitálce, obzíral svět malíř Jaroslav Alt.
 

Spojitost oživování skutečnosti předpokládá, že se nám nějak stala mrtvou. Reynek miloval francouzského filosofa Arnošta Hello, který ve fysiognomii svatých užívá nezvyklý výraz o zevšednění nebes i hvězd. „Assiduitate viluerunt“ – svou stálostí (nám) zevšedněly. Komentář sv. Augustina k Janovu evangeliu k tomu dodává souvislost slovy: „Ipse enim deus qui per universam creaturam quotidiana miracula facit, quae hominibus non facilitate sed assiduitate viluerunt“. Augustin se tedy podivuje, jak nám ta krása, ne svou snadností a jednoduchostí, ale stálostí mohla zevšednět, zmrtvět, stát se lho-stejnou, nejímavou.
 

Reynek, ve své z posledních básní už nepíše, co cítí, o své úzkosti jako v starší básni téhož jména. Píše jakoby tu už vůbec nebyl, stal se viděním, utajenou, zastřenou tváří, aby čistě a prostě ukázal, odkryl živost dějů světa, které ke své největší škodě většinou nevidíme.

 

Dnešní umění hodné toho slova nepracuje s idylickými, ale opravdovými viděními. Proto se Bohuslavu Reynkovi lidé v básních objevují jako bozi hlouposti, nepodobní skutečným lidem lidským, nevšedním - Marii, Veronice, Josefovi, Izajášovi, Ježíšovi, kteří jakoby s ním bydleli na dvoře v kuchyni i zahradě. Proroctví o nás, o dnešních úspěšných hybridních lidech, hrdinech uplatnitelnosti  na cvrkotu naší doby.
 

Vedle toho zůstává k objevení krása jedinečných koutů, pohledů - tady je blízko i k fotografiím Daniela Reynka. Jaroslav Alt má s Reynkovými právě tohle společné.  Nepotkáváme celé krajiny, nic velikého, nač bychom nestačili. Citlivost se tříští, když ji vztáhneme k množství, změlčí se. Takže hledíme na nevšední jedinečné zjevy, abychom mohli začít s proměnou zraku.

 

Podle proroctví Egona Bondyho přijde soud nad světem brzy. Neříká kdy a jak, ani kdo to provede, jen tuším, že není dalek pravdy, když volá, že technický pokrok i veškerá výroba budou na tom soudě shledány lehkými, nákladnost životních nároků bude na obtíž a ukáže se, jak chabé jsou výtěžky naší nadspotřeby.
 

Nakonec, prý, jediné, co vyvažuje a bude shledáno cenným, bude umění. Ne všechno to konzumované a obchodované, vyloupne se z něj jen to žité.

Ale ono to přece platí už nyní. Prorok přece není prognostik, ale člověk schopný hlubší a silnější analýzy toho, co se už nyní děje, i když jen málokdo to vidí. Kdo bystří zrak druhým, pomáhá na svět té jediné shodě, která vždycky stojí za to, totiž shodě v rozlišování.
 

Davy se shodují v iluzích a společně jim propadají. Jedinci se hledají ve shodě o významech ukrytých za znaky a symboly.


 

Nejstarší jazyk světa, který už v jeskynních malbách oživoval vědomí i sny, promlouvá dnes jinak. Kdysi se veškerá pozornost soustředila na tvory a děje, na lov, na zvěř lovnou i chovnou, na bytosti lidské a stvůry, na velikou matku a božstva vůbec. Dnes je pořád množství děl soustředěno k tématu, které jeskynní lidé zpodobovali jako svou ruku, jako její otisk, nebo negativně. Člověk zobrazuje sám sebe tak rád, jako sebe s gustem probírá v řeči. Svět se mu tím stává kulisami a pozadím jeho domnělé velikosti. Mezitím se z původně jaksi nedůležitého pozadí stalo téma. Nejenže se na pozadí, tedy na krajině pod výjevy, jasně ukázal lidský otisk, otisk práce jeho ruky, ale i děsivě se z krajiny odráží i jeho tvář. Už dávno ve středomoří člověk vypálil a  vykácel většinu hvozdů a nakonec i hájů, vyhubil lvi a pardály, vlky i medvědy, pak většinu krotší zvěře a v polopoušti se stal pastevcem a rolníkem. Teď je lidská tvář čitelná z krajiny krásné, ale nehostinné. Aridní pustinou bloudí nečetní poutníci a ovce v Arkádii jako na Sicílii, stopy lidí, mimo jejich sídlišť, mizí. Celé je to apokalypsa, tedy odkrytí roušky, která zakrývala tvář matky země, zakrývala krajinu geologickou. Odkrýt nahotu otce Noacha se v Genesis chápe jako hanebnost, co soudit o tomhle odkrytí matky? Co člověka čeká, když se dívá do tváře takové nahé krásy barev bez roušky života?
 

Zrovna takové ustrnutí mě zachvacuje nad středomořskými akvarely a kresbami domova tužkou a tuší Jaroslava Alta, kde se potkává krása a zdání s hrozivou pustotou. 
David Bartoň 

 

 

Soubory ke stažení

Jaroslav J. Alt

21. 6. 1950

Narodil se 21. června 1950 v Kutné Hoře. Je pedagog, malíř, grafik a restaurátor. Vystudoval na Akademii výtvarných umění v Praze (1969-75) malířství a restaurátorství u prof. Bohuslava Slánského, Karla Veselého a Raimunda Ondráčka. Habilitoval (2004) na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Učí na Fakultě humanitních studií UK v Praze na Katedře teorie umění a tvorby a Pracovišti dějin moderní evropské kultruy. Žije a pracuje v Trstěnici u Litomyšle a v Praze. 


Výstavy autorské (výběr)

1976 Jaroslav Alt ml.: Obrazy, kresby, Hrádek, Kutná Hora

1981 Jaroslav Alt: obrazy, Jiří Třeštík: keramika, Ústav makromolekulární chemie AV ČR (ÚMCH), výstavní síň, Praha

1983 Jaroslav Alt ml.: Kresby a grafiky, Jiří Třeštík: Figurální keramika, Tylův památník, Kutná Hora

1985 Jaroslav Alt: Grafika, Galerie ve věži, Mělník

1987 Jaroslav Alt: Grafika, Výstavní a koncertní síň, Mladá Boleslav

1996 Jaroslav Alt: Obrazy, Regionální muzeum Kolín, Atriová síň, Kolín

1996 Jaroslav Alt, Rod Grover: Přechody / Points of transfer, Zámek Kačina, Kačina u Kutné Hory

1997/1998 Jaroslav Alt: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha

1997 Jiří Teper: Básně, Jaroslav J. Alt: Kresby, obrazy, Galerie Papyrus, Nymburk

1999 Jaroslav Alt: Obrazy, DG Gallery, Brno

1999 Jaroslav Alt, Hudba mezi obrazy, Galerie Lichtenštejnského paláce, Praha

1999 Jaroslav Alt: Obrazy, Jan Exnar: Sklo, Jana Slámová: Tapiserie, Regionální muzeum Kolín

2000 Jaroslav Alt: Obrazy, Galerie české kultury, Český Krumlov

2000 Jaroslav J. Alt: Obrazy, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkův Brod

2001 Jaroslav J. Alt: Obrazy, kresby, grafika, Vlašský dvůr, Kutná Hora

2001 Jaroslav J. Alt: Kresby, Galerie knihkupectví Paseka, Praha

2002 Jaroslav J. Alt: Sedm slov a drobná zranění, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk

2003 Jaroslav J. Alt: Obrazy, kresby, grafiky a objekty, Dům U Rytířů, Litomyšl

2007 Jaroslav J. Alt: Obrazy, kresby, Zámek Litomyšl, Litomyšl

2008 Jaroslav J. Alt: Obrazy / Paintings. Stabilní a stabilnější, Ústav makromolekulární chemie AV ČR (ÚMCH), výstavní síň, Praha

2010 Jaroslav J. Alt: Trasmigrazione dell´anima / Stěhování duše, Le ultime sette parole /

Posledních sedm slov, Istituto Culturale Ceco Roma (České centrum Řím) , Řím (Itálie)

2014 Jaroslav J. Alt: Cesty duše (obrazy, kresby, grafika), Geofyzikální ústav AV ČR, výstavní sál, Praha

2015 Jaroslav J. Alt: Posledních sedm slov / Drobná zranění, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha

2015/2016 Jaroslav J. Alt: Keře, obzor, oblaka, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora

2016 Jaroslav J. Alt: Obrazy, kresby, Galerie Univerzity Pardubice, Pardubice

2018 Jaroslav J. Alt: Účast (obrazy, kresby), Galerie Novoměstské radnice, Praha

2019 Jaroslav J. Alt: Akvarely, ARTARCHIV, Praha

2020 Jaroslav J. Alt: Akvarely, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice n./L.

2020 Jaroslav J. Alt: Obrazy, kresby – Paintings, Drawings, České muzeum stříbra v Kutné Hoře

2021 Chůze za obzorem(s Markétou Filipovou), Galerie CoCo, Dobrš

2021 Obzory a údolí (obrazy a kresby), Galerie 9, Praha-Vysočany

2022 Svitálka – Jaroslav J. Alt / Obrazy, Galerie Nová síň, Praha
 

Účast na výstavách (výběr)

1973 Zátiší mladých výtvarných umělců, Galerie Československý spisovatel, Praha

1974 Patronat premi internacional dibuix Joan Miró, Barcelona (Španělsko)

1979 Výtvarní umělci dětem, Mánes, Praha

1981 Kresba / grafika, Hájenka ve Hvězdě, Praha

1981 Nová tvorba mladých výtvarných umělců, Mánes, Praha

1983 Prostor, architektura, výtvarné umění, Výstaviště Černá Louka, Ostrava (výstava

neuskutečněna, realizován pouze katalog – viz ARTARCHIV)

1984 – 1989 účast na aktivitách Galerie H v Kostelci nad Černými lesy, včetně výstav v zahraničí (Japonsko, Polsko)

1987 Současné české umění, Plovdiv, Pleven, Sofia (Bulharsko)

1989 18th International Biennial of Graphic Art, Moderna galerija Ljubljana, Lublaň (Jugoslávie)

1989 Současná česká grafika, Mánes, Praha

1989 14: Obrazy - grafika, Lidový dům, Praha

1989 14: Obrazy - grafika, Městský dům kultury, České Budějovice

1989 14 pražských výtvarných umělců, Městský dům kultury, České Budějovice

1990 The International Biennial Exhibition of Portrait, Drawings and Graphics ´90, The Yugoslav Portrait Gallery, Tuzla (Jugoslávie)

1992 Artisti di Praga a Parma, Parma (Itálie)

1992 – 2003 účast na putovní výstavě Minisalon (ČR, Belgie, USA, Rusko, Francie, Jakarta, Surabaya ad.)

1993 Contemporary Czech Art, Singen (Německo)

1993 Contemporary Czech Art, Heidenreichsreichstein (Rakousko)

1993 Bienále Exlibris, Chrudim

1993 Triennial of Graphic Art, Maastricht (Holandsko)

1994 Pocta Ortenovi, Nové sdružení, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora

1994 W kręgu Galerii H, Muzeum Mikołaja Kopernika, Frombork (Polsko)

1994 Czech Graphic Art, Parnas Gallery, Santa Monica, L. A. (USA)

1994 Bratři Hůlové, Galerie H, Galerie města Blanska, Blansko

1995 Na hranici znaku / At the Edge of the Sign (Nové sdružení), Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora

1996 Setkání 14/65/96, Nové sdružení, Galerie Chodovská tvrz, Praha

1996 Barva a forma, Nové sdružení, Galerie U Řečických, Praha

1996 Grafika roku, Středočeská galerie, Praha

1997 Práce na papíře / Works on Paper, Mánes, Praha

1997 Umělci z Nového sdružení Bílému kruhu bezpečí, Galerie U prstenu, Praha

1998 4. aukční salón výtvarníků, 312 dárců pro konto Bariéry, Karolinum, Praha

2000 Česká grafika 20. století, Muzeum umění Benešov, Benešov

2001 Grafické listy Galerie H, Vinotéka a galerie U Modrého hroznu, Litvínov

2007 Průzračný svět: Podoby vody / Durchsichtige Welt, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem

2007 Die durchsichtige Welt, Landschloss Pirna - Zuschendorf, Pirna – Zuschendorf (Německo)

2007 Sbírka černokostelecké školy, Muzeum hrnčířství, Kostelec nad Černými lesy

2008 Práce na počítačích, Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha

2011 Pohled do archivu 2 - plakát, DOX, Malá věž, Praha

2011 Přírůstky sbírek GFJ 1996-2010, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora

2011/2012 Umělci Archivu, DOX, Malá věž, Praha

2015/2016 Setkávání - Sbírka Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., DOX, Malá věž, Praha

2016 Cesty mohou býti rozličné – Výstavy současného umění v ústavech Akademie věd České republiky, NTK, Praha

2017 Galerie H, DOX, Malá věž, Praha

2018/2019 Šetlík pro MUD, Muzeum umění a designu, Benešov

2019/2020 Krajinow, Muzeum umění a designu, Benešov
2022 Minisalon, Galerie Nová síň, Praha
2022 - 2023 Minisalon 1984, Galéria Umelka, Bratislava
2023 Částečný nákres prstence, Comunite Fresca, Inge Kosková, Eva Brodská, Jaroslav J. Alt, Tomáš Džadoň, Zuzana Janečková, Lucie Králíková, Michaela Casková, Kryštof Netolický a Jahou Baul, Galerie Kabinet T, Zlín

Zastoupení ve sbírkách

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

České muzeum stříbra Kutná Hora

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Městská galerie Litomyšl

Národní galerie v Praze

Uměleckoprůmyslové museum, Praha

Muzeum umění a designu, Benešov

Art Unidentified, collection, Nishinomiya, Japonsko

Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), Barcelona, Španělsko

National Gallery of Art, Washington D. C., USA

Museum of Contemporary Art, Giza, Egypt

a soukromé sbírky v ČR, Německu, Itálii, Francii a USA

Vybraná díla

Další informace
Jaroslav Alt maluje na velká plátna vhledy do krajiny. V jeho atelieru jsme procházeli i drobné skici tužkou, tuší a akvarely. Pro jejich svébytný půvab jsem je vybrala na Svitálku vedle Altových obrazů, dopisů a básní. Polský filosof a katolický kněz Jozef Tischner psal o chvílích, kdy zjistíme, že po … více

Středomoří
dilo

Vlna II, 2020-22

dilo

Vlna III, 2020-22

dilo

Vlna IV, 2020-22

dilo

Vlna VI, 2020-22

dilo

Vlna VIII, 2020-22

dilo

Vlna I, 2020

dilo

Vlna II, 2020

dilo

Vlna IIa, 2020

dilo

Vlna III, 2020

dilo

Ostrůvek I, 2020

dilo

Ostrůvek II, 2020

dilo

Ostrůvek III, 2020

dilo

Hora I (Parnas), 2021

dilo

Hora II (Parnas), 2021

dilo

Hora IIa (Parnas), 2012

dilo

Hora III (Parnas), 2021

dilo

Hora IV (Parnas), 2022

Obzory
dilo

Obzor IV, 2020

dilo

Obzor V, 2020

dilo

Nový horizont VII, 2020

dilo

Velký obzor I, 2019-20

dilo

Obzor II, 2019

dilo

Velký obzor II, 2019-20

dilo

Obzor III, 2020

dilo

Velký obzor III, 2020

Údolí
dilo

Údolí I, 2020

dilo

Údolí II, 2020

dilo

Velké údolí II, 2020

dilo

Údolí III, 2020

dilo

Údolí IV, 2020

dilo

Údolí VII, 2020

dilo

Údolí XI (Malý déšť), 2020

dilo

Velké údolí I, 2020

Keře
dilo

Dva keře, 2014

dilo

Šedý keř, 2015

dilo

Zelený keř, 2015

dilo

Podél keřů, 2014

dilo

Jsem, který jsem (Exodus 3,14) I, 2015

Cesta
dilo

Cesta I, 2022

dilo

Cesta II, 2022

dilo

Cesta III, 2022

dilo

Cesta V, 2022

dilo

Cesta VIII, 2022

dilo

Bílý oblak, 2015

Devět otevřených dopisů
dilo

Dopis I, 2020

dilo

Dopis II, 2020

dilo

Dopis III, 2020

dilo

Dopis IV, 2020

dilo

Dopis V, 2020

dilo

Dopis VI, 2020

dilo

Dopis VII, 2020

dilo

Dopis VIII, 2020

dilo

Dopis IX, 2020

Podrobné vyhledávání

Podrobné vyhledávání a filtrace

Datum vzniku
Loading...

Načítá se velký objem umění, prosím o chvíli strpení.

Loading...
Loading...