×

Rezonance

Galerie U Betlémské kaple
19. února 2015 - 29. března 2015
kurátor Petr Vaňous

Výstava kreseb a prací na papíře Jiřího Načeradského (1939 - 2014), Josefa Bolfa (1971) a Lubomíra Typlta (1975) je prezentací tvorby bývalého profesora a jeho dvou výrazných žáků. Tolik historická skutečnost doložitelná daty a fakty. Vlastním námětem výstavního projektu je však zpřítomnění něčeho jiného, podstatnějšího, co všechny tři autory zároveň propojuje a zároveň přesahuje, něco, co je vyvazuje z pevně stanovených časových horizontů oddělujících jednotlivé generace, co překračuje metodickou přísnost a strohost generační kauzality a co naznačuje a otevírá jiné nežli pouze důsledně genetické čtení tzv. dějin umění. Jedná se tu o podchycení toho, co bychom mohli pojmenovat jako společný zájem všech tří umělců na rozvíjení určité vizuální tradice stejně jako zájem na jejím rozbití a tvůrčím překonání.

Abychom tuto propojující tendenci nalezli a alespoň dílčím způsobem pojmenovali, bylo metodicky nejvhodnější sestoupit až ke zdrojům a východiskům malířského díla, které se odehrává v médiu příležitostné i definitivní kresby. Práce na papíře obecně svou bezprostředností a otevřeností prozrazují mnohé o zázemí umělcova specifického „myšlení skrze formy“. Podávají informaci o syntetické povaze a komplexnosti toho, co zde pojmenováváme „myšlením“ umělce s vědomím neúplnosti použitého slovního významu v označujícím vztahu k tomu, co zde míníme.
 

Výběr prací se záměrně nedrží žádných omezujících kritérií. Zahrnuje různě datované kresby (nejstarší kresba z roku 1962, nejmladší z roku 2014) různé povahy (skici, studie, kvaše, samostatné kresby apod.). Jediným kurátorským měřítkem výběru je důraz na příbuznou výrazovou rezonanci, která prostupuje jednotlivé práce. Směrodatný je přístup všech tří umělců k tvorbě. Prozrazuje příbuzné stanovisko ve vztahu k minulosti, kterou je třeba modifikovat a podrobit současnému výrazu. Nejde o to zříci se minulosti a malířské tradice, ale o to, získat z ní to, co rezonuje se současností. A naopak do demontovaných matric tradice integrovat cizorodé prvky současnosti, aby obraz neztratil kontakt se svou dobou a naplňoval svou základní funkci – prolomit se do svého času a učinit z něho tvar.
 

Lze říci, že principiálně vykonávají všichni tři malíři bez ohledu na generační příslušnost tutéž náročnou práci. Jejich dílo obnovuje kontakt s realitou, jejíž vizuální podoba se neustále mění, těká a uniká. Prolomení do „svého času“ je náročný úkol, který vyžaduje trpělivost a systematicky naplňované penzum práce s rizikem omylu a scestí. Být malířem znamená, hájit si právo na svůj individuální druh rezistentního postoje, který se kriticky staví k důsledkům normativního a operativního myšlení a rozhoduje se vždy pro znovu obnovovanou svobodu projevu. Kritický vztah k současné kultuře a způsoby jejího podvracení jsou mírou její neustálé obnovy pouze tehdy, pokud se v nich daří obnovovat člověka v jeho široce rozvinutých schopnostech a možnostech. A ty se nikdy nemohou obejít bez minulosti, která je stejně neznámá a záhadná jako horizont budoucnosti.
Petr Vaňous

Výstava je uvedena rozhorovem Karla Oujezdského s kurátorem, Josefem Bolfem a Lubomírem Typltem.
K výstavě vydal Big Boss katalog se širším výběrem děl všech tří autorů a textem kurátora.PETR VAŇOUS (*1975, Kutná Hora) nezávislý kurátor, kritik a historik umění; absolvoval obor Dějiny a teorie výtvarných umění na FF UP v Olomouci (1993–1999); 2000–2001 redaktor časopisu Ateliér; 2006–2009 redaktor kulturního týdeníku A2. Od r. 2006 pravidelně spolupracuje s redakcí Revolver Revue. Věnuje se vztahu tradičních výtvarných médií (především malířství) k novým vizuálním trendům a sledování proměn malby a kresby v podmínkách informační společnosti a všeobecně rozšířených nových médií (tzv. postmediální situace). Je autorem několika publikací o současném umění a řady kurátorských projektů a výstav.
 

Plánek prohlídkyJosef Bolf

7. 10. 1971

 • Narodil se 7. 10. 1971 v Praze
 • V letech 1990–1998 studoval Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér Jiřího Načeradského, Vladimíra Kokolii a Vladimíra Skrepla
 • V roce 1995 studijně pobýval v Konsthögskolan, Stockholm
 • V roce 1996 studijně pobýval na Akademie der Bildenden Künste Stuttgart
 • V roce 2006 se zúčastnil rezidenčního pobytu Europäisches Künstlerhaus Oberbayern residency program, Freising
 • V roce 2007 se zúčastnil programu ISCP – International Studio and Curatorial Program, scholarship, NYC, USA
 • Člen skupiny BJ (Bezhlavý Jezdec, aktivní 1998-2002) s Jánem Mančuškou, Janem Šerých a Tomášem Vaňkem

 

Samostatné výstavy (výběr)

2014    Heavy Planet, hunt kastner artworks, Praha

2013    Places to Forget, Arthobler Gallery, Curych, Švýcarsko

2012    Forlorn Martyrs Pull A Mirror From The Abyss, galerie Dukan Hourdequin, Paříž, Francie

2011    Matt glass of double doors, Arthobler gallery, Porto, Portugalsko

Don’t Look Now, Jiří Švestka Gallery, Berlín, Německo

2010    Osobní dispozice, Hunt Kastner Artworks, Praha

The Wolf, Ana Cristea Gallery, New York, N.Y., USA

2009    Ty nejsi Ty, Ty jsi Já, Staroměstská radnice, Galerie hlavního města Prahy, Praha

2008    ...všichni podléháme..., Dům Pánů z Kunštátu, Dům umění města Brna, Brno

Great Expectations, ZAK Gallery, Berlín, Německo
2007    Co když se můžeš vrátit v čase a všechny ty hodiny bolesti a temna vyměnit za něco lepšího?, Galerie Ad Astra, Kuřim

Pink Eyes, Na bidýlku, Brno

2006    Měkký a růžový, Hunt Kastner Artworks, Praha

Death Is Not The End?, Atrium, Moravská galerie v Brně, Brno

2004    Josef Bolf, A.M.180, Praha

2002    Un Gatto nel Cervello, Na bidýlku, Brno

1999    Delusa and Bingara, Die Aktualität des Schönen Gallery, Liberec

 

Společné výstavy (výběr)

2014    Bohumil Kubišta a české umění 1905-2013, Galerie výtvarného umění v Ostravě

2013    Partie 2: Le corps, Galerie Dukan Hourdequin, Paříž, Francie
2012    Ostrovy odporu. Mezi první a druhou moderností 1985-2012, Veletržní palác, Národní galerie v Praze

2011    Adriena Šimotová / Josef Bolf, Paralelní linie, Prinz Prager Gallery, Praha

Colorless Green Ideas Sleep Furiously, Galerie Dukan Hourdequin, Paříž, Francie

Les amis des mes amis sont mes amis, Hommage a Ján Mančuška, Galerie Jocely Wolff, Paříž, Francie

A Dance, HangART7, Salzburg, Rakousko

Česká malba generace 90. let, Dům umění města Brna

2010    Ještě místo-pustá zem, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň
Decadence Now! Za hranicí krajnosti, Galerie Rudolfinum, Praha
After the Fall, Hudson Valley Center for Contemporary Art, Peekskill, New York, USA
Po sametu, Galerie hlavního města Prahy, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2009    Čtrnáct S, DOX, Praha
Share Your Dreams, Young Art from the EU
, Galerie Suppan Contemporary, Vienna, Rakousko

SHORTLIST: 12 Painters from the Czech Republic, Prague Biennale 4, Karlin Hall, Praha

Spodní proud, Galerie Rudolfinum Praha

2008    Inverzní romantika, Bast’art Contemporary, Bratislava, Slovensko
6. Bienále mladého umění Zvon, Galerie hlavního města Prahy, Dům U Kamenného zvonu, Praha

2007    STILL: Another Exhibition of Painting, Centrum pro současné umění FUTURA, Praha

NeuEuropa, Ray Hughes Gallery, Sydney, Austrálie

Lovci lebek, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy/Klenová

Resetting/ Jiné cesty k věcnosti. Alternative Ways To Objectivity, Praha, Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna, Praha

 

Zastoupení ve sbírkách

Eileen S. Kaminsky Family Foundation, New York

Wannieck Gallery, Brno

Hudson Valley Center for Contemporary Art, Peeksill

Národní galerie, Praha

Moravská galerie, Brno

Galerie Klenová, Klatovy

Muzeum výtvarných umění, Olomouc

domácí a zahraniční soukromé sbírky

 

Výstavy

Publikace


Jiří Načeradský

9. 9. 1939 - 16. 4. 2014

 

 • Narodil se 9. 9. 1939 v Sedlci na Benešovsku
 • V letech 1957 - 1963 vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Vlastimila Rady
 • V letech 1968 a 1969 pobýval na stipendiích v severní Francii a v Paříži
 • V období 1969 - 1989 byl jako umělec bojkotován komunistickým režimem, živil se restaurováním fasád historických budov
 • Od r. 1987 byl členem Volného seskupení 12/15 Pozdě, ale přece
 • Po r. 1989 působil jako vedoucí Ateliéru figurální a monumentální malby na Akademii výtvarných umění v Praze a na Fakultě výtvarného umění VUT v Brně
 • V r. 1991 byl jmenován profesorem
 • Zemřel 16. 4. 2014 v Praze

 

Samostatné výstavy (výběr)

2014 Jiří Načeradský. Zbierka I. Melicherčíka, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava, Slovensko

2013 Jiří Načeradský. Kresby, koláže, grafiky 1956–2013, Galerie Vltavín, Praha

2011 Jiří Načeradský. Šedesátá léta a současnost, Galerie Zlatá husa, Praha

2010 Jiří Načeradský. Obrazy 2009, Výstavní síň Mánes, Praha

2004 Jiří Načeradský. Velké formáty, Výstavní síň Mánes, Praha

1994 Jiří Načeradský. Výběr z figurální tvorby, Oblastní galerie, Liberec

1992 Jiří Načeradský. Černý Most, Galerie Václava Špály, Praha

1990 Jiří Načeradský. Obrazy z let 1958–1974, Galerie hlavního města Prahy, Praha

1968 Jiří Načeradský. Obrazy, Galerie Václava Špály, Praha

1967 Jiří Načeradský. Obrazy, kresby, grafika, Galerie mladých, Mánes, Praha
 

Společné výstavy (výběr)

2004 Šedesátá. České výtvarné umění 60. let ze sbírky Galerie Zlatá husa, Dům umění, Brno

2002 Europaweit. Kunst der 60er Jahre, Städtische Galerie, Karlsruhe + Staatliche Galerie Moritzburg Halle, Halle, Německo

2000 100 + 1 uměleckých děl z dvacátého století, České muzeum výtvarných umění, dům U Černé Matky Boží, Praha

1996 Česká groteska, Poznaň [do 19. prosince]; reprízy výstavy: Stockholm [květen – červen 1997]; Oslo [červen – červenec 1997]; Helsinky [srpen 1997]; Bratislava [září 1997]; Košice [říjen 1997]; Galeria Zviązku Artystów Rzeźbiarzy, Varšava [listopad 1997]

1991 Tradition und Avantgarde in Prag, Kunsthalle Dominikanerkirche, Osnabrück [7. duben – 12. květen]; repríza výstavy: Rheinisches Landesmuseum, Bonn, Německo

1990 Czech Art in the Velvet Revolution, Nassau Country Museum of Art, New York, USA

1988 Contemporary Art in Czechoslovakia. Selections from the Jan and Meda Mladek Collection, Herbert F. Johnson Museum of Art, Ithaca, New York, USA

1988 Expressiv. Central European Art since 1960, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington D. C., USA

1987 Expressiv. Mitteleuropäische Kunst seit 1960, Museum des 20. Jahrhunderts, Wien, Rakousko

1979 Moderní česká kresba, Centre Georges Pompidou, Paříž, Francie

1969 Nová figurace, Výstavní síň Mánes, Praha

1967 Bienále mladých, Paříž, Francie
 

Svými díly je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, Galerie hl. města Prahy, většiny regionálních galerií v ČR, Muzea Kampa, Galerie Zlatá husa, v zahraničí mimo jiné 7 díly v Centre Georges Pompidou v Paříži 
 

Výstavy

Publikace


Lubomír Typlt

6. 6. 1975

 • Narodil se 6. 6. 1975 v Jilemnici
 • Absolvoval v l. 1989–1993 Výtvarnou školu Václava Hollara v Praze
 • V letech 1993–1997 absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, obor ilustrace (prof. Jiří Šalamoun)
 • V letech 1997–2001 vystudoval Fakultu výtvarných umění v Brně, obor malířství (prof. Jiří Načeradský)
 • V letech 1998–1999 studoval Kunstakademie Düsseldorf, obor malířství (prof. Markus Lüpertz)
 • V letehc 2000–2002 studoval Kunstakademie Düsseldorf, obor malířství (prof. Gerhard Merz)
 • V letech 2002–2005 absolvoval Kunstakademie Düsseldorf, obor malířství (prof. A. R. Penck)
 • V roce 2004 obdržel Meisterschüler u profesora A. R. Pencka
 • V roce 2005 obdržel Akademiebrief
 • Autor textů a vizuální stránky skupiny WWW (CD Neurobeat, 2006, a Tanec sekyr, 2009, Atomová včela, 2013).

 

Samostatné výstavy / Solo exhibitions (výběr)

2014    Velké koncilium, Galerie Ars, Brno

2013    Temná je noc, Galerie Poll, Berlín, Německo

2012    Tikající muž, Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna, Praha
Daleko neutečou, Fait Gallery, Brno

2011    Kdo bydlí v srdečních komorách?, Oblastní galerie v Liberci, Liberec

Mobilizace, Dům pánů z Kunštátu, Dům umění města Brna, Brno

Holky, Chodovská vodní tvrz, Praha

2010    Já Typlt, ty Typlt, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha

2009    Traders Pop Gallery, Maastricht, Holandsko

Tak se může smát jenom cizinec, Galerie ARS, Brno

Turbína v noci, Galerie Vernon City, Praha

2005    Urychlovat nekonečno, Staroměstská radnice, Galerie hlavního města Prahy, Praha

2005    Galerie ARS, Brno

2002    Traders Pop Gallery, Maastricht, Holandsko

2001    Obešel já polí pět, Galerie Václava Špály, Praha

Dům umění města Ostravy, Ostrava

1999    Galerie Aspekt, Brno

 

Společné výstavy (výběr)

2014    Zářivý krystal, Bohumil Kubišta a české výtvarné umění 1905-2013, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava
A. R. Penck zum 19(75), Lubomír Typlt, C and K Unterwegs Galerie Berlin, Berlín, Německo

2013    Motýlí efekt?, Galerie Rudolfinum, Praha

2012    Der grundskeptische Blick, Kunststiftung Poll, Berlín, Německo

2011    Fundamenty & Sedimenty. Vzpoura hraček 2011, Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna, Praha,

Lüpertz, Penck a jejich žák Lubomír Typlt, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha

2009    Černobílé Zlaté město 09, Topičův salon, Praha

2007    Resetting. Jiné cesty k věcnosti, Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna,            Praha

2007    Lovci lebek, Galerie Klenová/Klatovy, Klenová, Klatovy

2006    Das Recht auf Unreife, Galerie Michael Schultz, Berlín, Německo

2005    Intercity: Berlin – Prag 01 Malerei, Haus am Waldsee, Berlín, Německo

2004    Intercity: Berlin – Praha 01 Malba, Výstavní síň Mánes, Praha

2003    Perfect Tense – Malba dnes, Jízdárna Pražského hradu, Praha

2003    III. Zlínský salón mladých, Zlín

2000    Klasika 2000, Muzeum umění, Olomouc

 

Zastoupení ve sbírkách / Collections

soukromé sbírky v Čechách, Německu, Holandsku

Muzeum umění, Olomouc

Oblastní galerie v Liberci, Liberec

 

Výstavy

Publikace


Panorama Alt
Panorama Alt

Tak se můžou smát jen cizinciHlavaRadioaktivní těstoTouhaAtletVany (Členění)HlavaHraSpolužáciZa městemRodinaSpolužáci
Podrobné vyhledávání

Podrobné vyhledávání a filtrace

Datum vzniku
Loading...

Načítá se velký objem umění, prosím o chvíli strpení.

Loading...
Loading...