×

Oldřich Smutný

Museum Kampa
27. června 2015 - 30. srpna 2015
kurátor David Bartoň


Na uměleckých aktivitách „generace šedesátých let”, značnou měrou přispívajících k  tehdejšímu obrozování české společnosti, se podílelo také nemalé množství různých nově založených seskupení výtvarníků. Jedním z nich byla skupina UB 12, vzniklá roku 1960. Brzy se ukázalo, že její členové, z malířů především Václav Boštík, Jiří John, Adriena Šimotová a Oldřich Smutný, náleží k  předním reprezentantům českého výtvarnictví po 2. světové válce. Někteří, také Šimotová, obohacovali moderní umění mimo jiné tím, že časem překračovali hranice tradičních výtvarných oborů a vnášeli do nich vyjadřovací prostředky z druhých odvětví. Jedním z těch, kteří se tímto směrem nevydali, byl Smutný, jenž se nikdy nepřestal vyjadřovat čistě malířsky, navzdory dobovým stále sílícím tendencím nemalířským. Jako John, i on pojímal malbu celostně, ne jako záležitost jen optickou, nýbrž i haptickou, a podstatnou součástí obrazu učinil složitě zvrstvenou „krásnou hmotu – belle matière″, formovanou výrazným malířským rukopisem. Barevnost svých ustálených kompozičních schémat obměňoval, zejména v  monotypech, s nevyčerpatelnou fantazií a jeho jasné modře a zeleně, zářivé žluti a červeně, obklopené jemně nuancovanými bělobami, jimž rozuměl jako málokterý moderní malíř, získaly mu mezi našimi koloristy význačné – a přesto občas přezírané – postavení. K  těm osobitým barevným souzvukům ho vedl život v milovaných jižních Čechách, které učinil svým druhým domovem. Stal se jejich oddaným a věrným zpodobitelem, a znakově pojaté obrazy, jimiž oslavoval krajinu kolem Písku, s bílými domy mezi rozkvetlými stromy, s labutěmi na zrcadlivých rybnících a s oblaky na modrém nebi, náleží, podobně jako Špálovy obrazy Otavy, k  tomu nejmalířštějšímu, nejmúzičtějšímu, nejkladněji nabitému a – při vší spřízněnosti s  uměním Francie – nejčeštějšímu, co dalo naše výtvarnictví 20. století evropské kultuře. V roce nedožitých devadesátin Oldřicha Smutného je výběr z jeho rozsáhlé a rozmanité tvorby vystaven v Museu Kampa zaslouženě.
Jaromír Zemina


DAVID BARTOŇ (narozen 1964). Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně a pracoval jako zemědělský inženýr, skladník, hostinský, keramik a ředitel Městské galerie v Telči. Od roku 1998 je kurátorem, galeristou a výtvarníkem. Maluje převážně krajinu Českomoravské Vysočiny.


 

Plánek prohlídkyOldřich Smutný

17. 6. 1925 - 1. 9. 2013

Narodil se 17. června 1925 v Debři u Mladé Boleslavi. Původně chtěl být houslistou, ale od čtrnácti let se plně věnoval výtvarné činnosti. Po absolvování reálného gymnázia v Mladé Boleslavi, kde ho uváděl do světa umění Bedřich Mudroch, studoval v letech 1945–1950 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u Jana Baucha a doplňkově na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, v letech 1951–1954 na Divadelní fakultě Akademie múzických umění u Františka Tröstra. Stal se jeho asistentem a na katedře scénografie vyučoval, později jako docent, třicet pět let malbě. Navrhl několik divadelních výprav, zejména pro Národní divadlo v Praze a Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, po léta fotografoval, za výtvarnou podobu animovaného filmu S  úsměvem dostal roku 1984 na Mezinárodním filmovém festivalu v Huescu 1. cenu. Napsal a fotografiemi ilustroval knihu Labutě, labutě…, vydanou roku 1982 a znovu v roce 1986. V šedesátých letech byl členem skupiny UB 12 a od roku 1992 členem obnovené Umělecké besedy.  Žil v Praze a v Putimi, kde 1. září 2013 zemřel.

1925 Debř u Mladé Boleslavi ✚2013 Putim

1938
Zemřela jeho matka.
1937-1944
Studoval na reálném gymnasiu v Mladé Boleslavi. Kresbu zde vyučoval Pravoslav Kotík a Bedřich Mudroch.
1945
Studoval profesuru kreslení na Vysokém učení technickém v Praze. Složil zkoušky na UPŠ v Praze.
1945-1950
Studoval v ateliérů prof. Jana Baucha na UPŠ (od roku 1946 na VŠUP). Jeho spolužáky byli Alois Klíma a Václav Kiml. Seznámil se se Stanislavem Kolíbalem.
1949
Zemřel jeho otec.
1950
Ukončil studium na VŠUP v Praze.
1951-1954
Studoval scénografii na DAMU v Praze v ateliéru prof. Františka Tröstra.
1952
Navrhl scénickou výpravu k Prodané nevěstě. Při práci objevil krajinu Jižních Čech, která se stala jeho trvalým inspiračním zdrojem. Stal se odborným asistentem v Trösterově ateliéru na DAMU.
1955
Oženil se s klavíristkou Žofií Kresákovou. Postavil dům a ateliér v Putimi v jižních Čechách, kde pravidelně pobýval a pracoval.
1957
Cesta do Řecka a NDR.
1958
Cesta do Bruselu.
1959
Cesta do Itálie a Sovětského svazu.
1960
Cesta do Itálie.
1962
Stanislav Kolíbal uvedl Oldřicha Smutného mezi umělce skupiny UB12. Byl pozván k účasti na její první výstavě v Galerii Československého spisovatele.
1968
Byl jmenován docentem na AMU. Navštívil poprvé Francii. Od tohoto roku jezdil do Francie každoročně. Pro interiér budovy Československé ambasády v Londýně navrhl a realizoval štukolustro.
1970
Na Světové výstavě v Ósace spolupracoval na realizaci interiéru Kanadského pavilonu.
S nástupem normalizace se skupina UB 12 začala rozpadat a roku 1970 byla oficiálně zakázána.
 

Výstavy

Vybraná díla

Filmy

Další informace"Ježíš Marjá, to je krása" Jarda Hovorků

Museum Kampa

27. června 2015 - 30. srpna 2015

Na uměleckých aktivitách „generace šedesátých let”, značnou měrou přispívajících k tehdejšímu obrozování české společnosti, se podílelo také nemalé množství různých nově založených seskupení výtvarníků. Jedním z nich byla skupina UB 12, vzniklá roku 1960. Brzy se ukázalo, že její členové, z malířů především Václav Boštík, Jiří John, Adriena Šimotová a Oldřich Smutný, náleží k předním reprezenta… více

PANORAMA I Vstoupit
dilo

VÝSTAVNÍ PANEL

dilo

Dům a stromy nad vodou, 1992

dilo

VÝSTAVNÍ PANEL

dilo

Oldřich Smutný , 2. pol. 50 let

dilo

Oldřich Smutný , 2. pol. 50 let

dilo

Ateliér Oldřicha Smutného, kolem roku 1961

dilo

Oldřich Smutný ve svém ateliéru, 1963

dilo

Oldřich Smutný , 70. léta

dilo

Oldřich Smutný , 70. léta

PANORAMA II Vstoupit
dilo

Zasněžené střechy, 1973

dilo

Barokní statek, kolem 1970

dilo

Bílý statek, 1968

dilo

Jihočeská vesnice, 1956

dilo

Jižní Čechy / Černé nebe, 1960

dilo

Jižní Čechy, 1960

dilo

Jižní Čechy / U Blanice, 1960

dilo

Písek / U Otavy, 1961

dilo

Domy u vody, 1961

dilo

Zvonice v Drahonicích , 1961

dilo

Husy u bílé zdi, 1961

dilo

Žluté domy u vody, 1961

dilo

Velká červená střecha, 1961

dilo

Bílý dům u vody, 1961

dilo

Zelená krajina u vody, 1961

dilo

Jihočeská vesnice, nedatováno

dilo

Jihočeská vesnice, nedatováno

dilo

Jihočeská vesnice - Putim, nedatováno

dilo

Jihočeská vesnice - Putim, nedatováno

PANORAMA III Vstoupit
dilo

Stromy u vody, 1992

dilo

Slunce nad žlutým polem, 1992

dilo

Dům a fialový keř u vody, 1992

dilo

Mraky nad vodou, 1992

dilo

Hodně hus na rybníku, 1966

dilo

Mrak nad vodou, okolo 1970

dilo

Kuba, 1970

dilo

Strom, okolo 1971

dilo

Stopa v písku 1, 1970

dilo

Les, nedatováno

dilo

Krajina, 2. polovina 60. let

dilo

Zvonice , 1967

dilo

Rozkvetlý keř, 2. pol. 60. let

dilo

Strom u moře, poč. 70. let

dilo

Les v noci, 1970

dilo

Stopa v písku 2, 1970

dilo

Slunce nad vesnicí, okolo 1996

dilo

Strom nad bažinou, okolo 1991

dilo

Vesnice pod větví stromu, kolem roku 1996

dilo

Staré okno, okolo 1996

dilo

Vesnice nad lesklou hladinou, okolo 1988

dilo

Hodně mraků nad domy, 1966

PANORAMA IV Vstoupit
dilo

Mraky nad rybníkem, 2010

dilo

Dlouhé střechy , 1993

dilo

Zelené okno, 1992

dilo

Stromy v okně, 2008 - 2009

dilo

Letní okno, 2005

dilo

Hlava v okně, 2005

dilo

Dům u vody, 2010

dilo

Staré okno, 2005

PANORAMA V Vstoupit
dilo

Labutě ve stromech, 1995 - 1997

dilo

Bílá noc nad rybníkem, 1995 - 1997

dilo

Zimní slunce, 1997

dilo

Triptych, 1993

dilo

Létající listí, 1995

dilo

Zmrzlé okno, 2005

dilo

Zelené okno, 1975

dilo

Domy u rybníka, 1994

dilo

Růžové pole, 2013

dilo

Stromy u vody, 1985

dilo

Večer, 1994

dilo

Dům v zimní krajině, 1992

dilo

Dům v zimě u vody, 2008

dilo

Okna v průčelí, 1991

dilo

Krajina, nedatováno

dilo

Vesnice u vody, nedatovánoáno

dilo

Růžové stavení, 1972

dilo

Dům a modré stromy nad růžovým polem, nedatováno

dilo

Krajina, 1969

dilo

Přišla zima, 1994

dilo

Dům u zoraného pole, 1993

dilo

Dům a tři stromy, 1999

dilo

Bílý dům, 1987

dilo

Dům u vody, 1970

dilo

Silnice, nedatováno

dilo

Žlutá krajina, nedatováno

dilo

Oldřich Smutný
Labutě na Podkostelním rybníku v Putimi

dilo

Oldřich Smutný
Labutě na Podkostelním rybníku v Putimi

dilo

Oldřich Smutný
Labutě na Podkostelním rybníku v Putimi

dilo

Oldřich Smutný
Labutě na Podkostelním rybníku v Putimi

dilo

Oldřich Smutný
Labutě na Podkostelním rybníku v Putimi

dilo

Oldřich Smutný
Labutě na Podkostelním rybníku v Putimi

dilo

Oldřich Smutný
Labutě na Podkostelním rybníku v Putimi

dilo

Oldřich Smutný
Labutě na Podkostelním rybníku v Putimi

dilo

Oldřich Smutný
Labutě na Podkostelním rybníku v Putimi

dilo

Modrá labuť, 2006

dilo

Staré okno, 2008

dilo

Obličej, 2007

dilo

Dům nad červeným polem, 2008

dilo

Dva stromy v noci, 2008

dilo

Dům u rybníka, 2008

dilo

Domy ve křoví, nedatováno

dilo

Strom v noci, 2008

dilo

Dům u růžového pole, 2008

dilo

Čtyři stromy nad rybníkem, 2008

PANORAMA VI Vstoupit
dilo

Noční labuť, 2008

PANORAMA VII Vstoupit
dilo

Kubánské cesty, 1989

dilo

Tmavé okno, 1968

dilo

Modré stromy, 2000

Podrobné vyhledávání

Podrobné vyhledávání a filtrace

Datum vzniku
Loading...

Načítá se velký objem umění, prosím o chvíli strpení.

Loading...
Loading...