×

Jiří Šalamoun „... a ještě tohle"

Jiří Šalamoun je zřejmě nejvýznamnějším českým ilustrátorem druhé poloviny dvacátého století. Jeho vynikající výtvarné interpretace se – mezi mnoha jinými – dočkaly Dickensova Kronika Pickwickova klubu, Sterneův Tristram Shandy nebo Saroyanův Tracyho tygr. Jakkoli dětští čtenáři milují především příběhy Maxipsa Fíka, rozhodně nelze zapomínat ani na Tolkienova Hobita či Cooperova Posledního Mohykána. A vždy je tady také Hofmanův Pan Tau.
 

Tím, co je Šalamounovi vlastní bez ohledu na žánr, v němž se pohybuje, je – hravost, humor, také ale grotesknost a expresivita projevu, které spíše prohlubuje, než zastírá jemně akcentovaná něha. Kombinace těchto prvků mu umožnila dosáhnout maximální výřečnosti, nikoli na úkor ilustrovaného, ale v souzvuku s ním.
 

Výstava připravená ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc k autorovu významnému životnímu jubileu, představuje nejen Šalamounovu tvorbu ilustrátorskou, ale také tu filmovou a divadelní, které bezesporu náleží stejná pozornost. A ačkoli jmenována naposled, opomenuta rozhodně není ani volná grafická tvorba Jiřího Šalamouna.

 

Plánek prohlídkyJiří Šalamoun

17. 4. 1935

grafik, ilustrátor, výtvarník animovaných filmů, tvůrce filmových, divadelních a výstavních plakátů, autor básnických textů. Studoval na Akademii výtvarného umění v Praze (1952–1956), Hochschule für Graphik und Buchkunst v Lipsku (1956–1959). Studia dovršil na pražské Akademii (1961).

V šedesátých letech se vedle ilustrací věnoval i grafickým úpravám pro nakladatelství Mladá fronta a Československý spisovatel, téměř dvě desetiletí upravoval se svou ženou Evou Natus časopis Film a doba. Od poloviny sedmdesátých let spolupracoval s kresleným filmem. V té době se také začala rozvíjet Šalamounova grafická tvorba, stěžejní však zůstává jeho tvorba ilustrační, reprezentovaná více než stovkou ilustrovaných knižních titulů. Bytostný vztah k textu, s nímž autor pracuje, jejž promýšlí a s nímž ve své podstatě vede jakýsi rozhovor, se promítá i do jeho grafické tvorby. Tvorbě filmové dominuje seriál o Maxipsu Fíkovi, který má i svou knižní podobu.

Tvorba Jiřího Šalamouna je nesena specifickým humorem, laděným převážně do sarkastické, ironické a groteskní polohy, blízké hořkému humoru o něco starších vrstevníků skupiny Šmidrů (K. Nepraš, J. Koblasa, B. Dlouhý, J. Vožniak, hudební skladatel R. Komorous a teoretik J. Kříž). Jejich groteskní humor, představující odstup od neveselého českého dějinného oblouku 20. století, vytváří i kontext Šalamounovy tvorby. Vedle specifického groteskního vnímání světa je Šalamounova tvorba založena v potřebě budovat příběh, rozvíjet, odkrývat a charakterizovat jeho vrstvy a skládat je pak do vlastní interpretace či hořkého komentáře. V tomto duchu je nesena nejen jeho tvorba ilustrační, ale i grafická, filmová a básnická.


 

Výstavy

Publikace

AudioPoslyšte, vážně - přirozeně to všechno zas špatně dopadne

Galerie Kooperativy

16. prosince 2015 - 15. března 2016

Jiří Šalamoun je zřejmě nejvýznamnějším českým ilustrátorem druhé poloviny dvacátého století. Jeho vynikající výtvarné interpretace se – mezi mnoha jinými – dočkaly Dickensova Kronika Pickwickova klubu, Sterneův Tristram Shandy nebo Saroyanův Tracyho tygr. Jakkoli dět&sca… více

panorama I Vstoupit
dilo

Tiráž

dilo

James Fenimore Cooper, Poslední Mohykán, Mladá fronta, 1972

dilo

James Fenimore Cooper, Poslední Mohykán, Mladá fronta, 1972

dilo

James Fenimore Cooper, Poslední Mohykán, Mladá fronta, 1972

dilo

James Fenimore Cooper, Poslední Mohykán, Mladá fronta, 1972

dilo

James Fenimore Cooper, Poslední Mohykán, Mladá fronta, 1972

dilo

James Fenimore Cooper, Poslední Mohykán, Mladá fronta, 1972

dilo

James Fenimore Cooper, Poslední Mohykán, Mladá fronta, 1972

dilo

James Fenimore Cooper, Poslední Mohykán, Mladá fronta, 1972

dilo

James Fenimore Cooper, Poslední Mohykán, Mladá fronta, 1972

dilo

James Fenimore Cooper, Poslední Mohykán, Mladá fronta, 1972

dilo

James Fenimore Cooper, Poslední Mohykán, Mladá fronta, 1972

dilo

James Fenimore Cooper, Poslední Mohykán, Mladá fronta, 1972

dilo

James Fenimore Cooper, Poslední Mohykán, Mladá fronta, 1972

dilo

James Fenimore Cooper, Poslední Mohykán, Mladá fronta, 1972

dilo

James Fenimore Cooper, Poslední Mohykán, Mladá fronta, 1972

dilo

James Fenimore Cooper, Poslední Mohykán, Mladá fronta, 1972

dilo

James Fenimore Cooper, Poslední Mohykán, Mladá fronta, 1972

dilo

James Fenimore Cooper, Poslední Mohykán, Mladá fronta, 1972

dilo

Charles Dickens, Kronika Pickwickova klubu, Odeon, Praha 1971

dilo

Charles Dickens, Kronika Pickwickova klubu, Odeon, Praha 1971

dilo

Charles Dickens, Kronika Pickwickova klubu, Odeon, Praha 1971

dilo

Charles Dickens, Kronika Pickwickova klubu, Odeon, Praha 1971

dilo

Charles Dickens, Kronika Pickwickova klubu, Odeon, Praha 1971

dilo

Charles Dickens, Kronika Pickwickova klubu, Odeon, Praha 1971

dilo

Charles Dickens, Kronika Pickwickova klubu, Odeon, Praha 1971

dilo

Charles Dickens, Kronika Pickwickova klubu, Odeon, Praha 1971

dilo

Charles Dickens, Kronika Pickwickova klubu, Odeon, Praha 1971

dilo

Charles Dickens, Kronika Pickwickova klubu, Odeon, Praha 1971

dilo

Charles Dickens, Kronika Pickwickova klubu, Odeon, Praha 1971

dilo

Šílencovy zápisky (součást Kroniky Pickwickova klubu, 1981)

panorama II Vstoupit
dilo

Šílencovy zápisky (Charles Dickens, Kronika Pickwickova klubu, 1971)

dilo

Šílencovy zápisky (Charles Dickens, Kronika Pickwickova klubu, 1971)

dilo

Šílencovy zápisky (Charles Dickens, Kronika Pickwickova klubu, 1971)

dilo

Fantastické povídky, Svoboda, Praha 1968

dilo

Fantastické povídky, Svoboda, Praha 1968

dilo

Fantastické povídky, Svoboda, Praha 1968

dilo

Fantastické povídky, Svoboda, Praha 1968

dilo

Fantastické povídky, Svoboda, Praha 1968

dilo

Fantastické povídky, Svoboda, Praha 1968

dilo

Fantastické povídky, Svoboda, Praha 1968

dilo

Fantastické povídky, Svoboda, Praha 1968

dilo

Fantastické povídky, Svoboda, Praha 1968

dilo

Kvarteto, 1978

panorama III Vstoupit
dilo

Bibliofil Šalamoun

dilo

Varovná odpověď, 1989

dilo

Magia Naturalis et Innaturalis (Johannes Doktor Faust), 1974

dilo

Proroctví, 1985

dilo

Citationes, 1977

dilo

Pidluke – Padluke! (Johannes Doktor Faust), 1976

panorama IV Vstoupit
dilo

Tentator, 1981

dilo

Don Šajn (Johannes Doktor Faust, 1976)

dilo

Don Šajn (Johannes Doktor Faust, 1976)

dilo

Don Šajn (Johannes Doktor Faust, 1976)

dilo

Don Šajn (Johannes Doktor Faust, 1976)

dilo

Don Šajn (Johannes Doktor Faust, 1976)

dilo

Don Šajn (Johannes Doktor Faust, 1976)

dilo

Don Šajn (Johannes Doktor Faust, 1976)

dilo

Don Šajn (Johannes Doktor Faust, 1976)

dilo

Don Šajn (Johannes Doktor Faust, 1976)

dilo

Ivan Bunin, Pán ze San Franciska, Edice Máj /NV,MF,Smena/, Praha 1970

dilo

Z rodinného alba, 1980

panorama V Vstoupit
dilo

Lotynka, 1982

dilo

Michael von Jung, ...Grablieder, Eulenspiegel Verlag, Berlin, 1981

dilo

Michael von Jung, ...Grablieder, Eulenspiegel Verlag, Berlin, 1981

dilo

Michael von Jung, ...Grablieder, Eulenspiegel Verlag, Berlin, 1981

dilo

Michael von Jung, ...Grablieder, Eulenspiegel Verlag, Berlin, 1981

dilo

Michael von Jung, ...Grablieder, Eulenspiegel Verlag, Berlin, 1981

dilo

Michael von Jung, ...Grablieder, Eulenspiegel Verlag, Berlin, 1981

dilo

Michael von Jung, ...Grablieder, Eulenspiegel Verlag, Berlin, 1981

dilo

Michael von Jung, ...Grablieder, Eulenspiegel Verlag, Berlin, 1981

dilo

Michael von Jung, ...Grablieder, Eulenspiegel Verlag, Berlin, 1981

dilo

Michael von Jung, ...Grablieder, Eulenspiegel Verlag, Berlin, 1981

dilo

Michael von Jung, ...Grablieder, Eulenspiegel Verlag, Berlin, 1981

dilo

Michael von Jung, ...Grablieder, Eulenspiegel Verlag, Berlin, 1981

dilo

Poslyšte písničku hezkou... Kramářské písně minulých dob, Mladá fronta, Praha 1983

dilo

Poslyšte písničku hezkou... Kramářské písně minulých dob, Mladá fronta, Praha 1983

dilo

Poslyšte písničku hezkou... Kramářské písně minulých dob, Mladá fronta, Praha 1983

dilo

Poslyšte písničku hezkou... Kramářské písně minulých dob, Mladá fronta, Praha 1983

dilo

Poslyšte písničku hezkou... Kramářské písně minulých dob, Mladá fronta, Praha 1983

dilo

Poslyšte písničku hezkou... Kramářské písně minulých dob, Mladá fronta, Praha 1983

panorama VI Vstoupit
dilo

Karel Havlíček Borovský, Výbor z díla, Československý spisovatel, Klub přátel poezie, Praha 1990

dilo

Karel Havlíček Borovský, Výbor z díla, Československý spisovatel, Klub přátel poezie, Praha 1990

dilo

Karel Havlíček Borovský, Výbor z díla, Československý spisovatel, Klub přátel poezie, Praha 1990

dilo

Karel Havlíček Borovský, Výbor z díla, Československý spisovatel, Klub přátel poezie, Praha 1990

dilo

Karel Havlíček Borovský, Výbor z díla, Československý spisovatel, Klub přátel poezie, Praha 1990

dilo

Karel Havlíček Borovský, Výbor z díla, Československý spisovatel, Klub přátel poezie, Praha 1990

dilo

Karel Havlíček Borovský, Výbor z díla, Československý spisovatel, Klub přátel poezie, Praha 1990

dilo

Karel Havlíček Borovský, Výbor z díla, Československý spisovatel, Klub přátel poezie, Praha 1990

dilo

Michail Saltykov-Ščedrin, Kronika města Hloupětína, Odeon, Praha 1990

dilo

Michail Saltykov-Ščedrin, Kronika města Hloupětína, Odeon, Praha 1990

dilo

Michail Saltykov-Ščedrin, Kronika města Hloupětína, Odeon, Praha 1990

dilo

Michail Saltykov-Ščedrin, Kronika města Hloupětína, Odeon, Praha 1990

dilo

Michail Saltykov-Ščedrin, Kronika města Hloupětína, Odeon, Praha 1990

dilo

Michail Saltykov-Ščedrin, Kronika města Hloupětína, Odeon, Praha 1990

dilo

Michail Saltykov-Ščedrin, Kronika města Hloupětína, Odeon, Praha 1990

dilo

Michail Saltykov-Ščedrin, Kronika města Hloupětína, Odeon, Praha 1990

dilo

Michail Saltykov-Ščedrin, Kronika města Hloupětína, Odeon, Praha 1990

dilo

Michail Saltykov-Ščedrin, Kronika města Hloupětína, Odeon, Praha 1990

dilo

Michail Saltykov-Ščedrin, Kronika města Hloupětína, Odeon, Praha 1990

dilo

Michail Saltykov-Ščedrin, Kronika města Hloupětína, Odeon, Praha 1990

dilo

Michail Saltykov-Ščedrin, Kronika města Hloupětína, Odeon, Praha 1990

dilo

Ilja Erenburg, Neobyčejná dobrodružství Julia Jurenita a jeho žáků, Lidové nakladatelství, Praha 1984

dilo

Ilja Erenburg, Neobyčejná dobrodružství Julia Jurenita a jeho žáků, Lidové nakladatelství, Praha 1984

dilo

Ilja Erenburg, Neobyčejná dobrodružství Julia Jurenita a jeho žáků, Lidové nakladatelství, Praha 1984

dilo

Ilja Erenburg, Neobyčejná dobrodružství Julia Jurenita a jeho žáků, Lidové nakladatelství, Praha 1984

dilo

Ilja Erenburg, Neobyčejná dobrodružství Julia Jurenita a jeho žáků, Lidové nakladatelství, Praha 1984

dilo

Ilja Erenburg, Neobyčejná dobrodružství Julia Jurenita a jeho žáků, Lidové nakladatelství, Praha 1984

dilo

Ilja Erenburg, Neobyčejná dobrodružství Julia Jurenita a jeho žáků, Lidové nakladatelství, Praha 1984

dilo

Ilja Erenburg, Neobyčejná dobrodružství Julia Jurenita a jeho žáků, Lidové nakladatelství, Praha 1984

dilo

Ilja Erenburg, Neobyčejná dobrodružství Julia Jurenita a jeho žáků, Lidové nakladatelství, Praha 1984

dilo

Ilja Erenburg, Neobyčejná dobrodružství Julia Jurenita a jeho žáků, Lidové nakladatelství, Praha 1984

dilo

Ilja Erenburg, Neobyčejná dobrodružství Julia Jurenita a jeho žáků, Lidové nakladatelství, Praha 1984

panorama VII Vstoupit
dilo

Příběh, 1985

dilo

Fabulae, 1977

dilo

Richard Brautigan, V melounovém cukru, 1985

dilo

Richard Brautigan, V melounovém cukru, 1985

dilo

Richard Brautigan, V melounovém cukru, 1985

dilo

Richard Brautigan, V melounovém cukru, 1985

dilo

Richard Brautigan, V melounovém cukru, 1985

dilo

Richard Brautigan, V melounovém cukru, 1985

dilo

Richard Brautigan, V melounovém cukru, 1985

dilo

Ladislav Fuchs, Příběh kriminálního rady, Československý spisovatel, Praha 1982

dilo

Ladislav Fuchs, Příběh kriminálního rady, Československý spisovatel, Praha 1982

dilo

Ladislav Fuchs, Příběh kriminálního rady, Československý spisovatel, Praha 1982

dilo

Ladislav Fuchs, Příběh kriminálního rady, Československý spisovatel, Praha 1982

dilo

Ladislav Fuchs, Příběh kriminálního rady, Československý spisovatel, Praha 1982

dilo

Ladislav Fuchs, Příběh kriminálního rady, Československý spisovatel, Praha 1982

dilo

Ladislav Fuchs, Příběh kriminálního rady, Československý spisovatel, Praha 1982

dilo

Ladislav Fuchs, Příběh kriminálního rady, Československý spisovatel, Praha 1982

dilo

William Saroyan, Tracyho tygr, Odeon, Praha 1980

dilo

William Saroyan, Tracyho tygr, Odeon, Praha 1980

dilo

William Saroyan, Tracyho tygr, Odeon, Praha 1980

dilo

William Saroyan, Tracyho tygr, Odeon, Praha 1980

dilo

William Saroyan, Tracyho tygr, Odeon, Praha 1980

dilo

William Saroyan, Tracyho tygr, Odeon, Praha 1980

dilo

William Saroyan, Tracyho tygr, Odeon, Praha 1980

dilo

William Saroyan, Tracyho tygr, Odeon, Praha 1980

dilo

William Saroyan, Tracyho tygr, Odeon, Praha 1980

dilo

John Ronald Reuel Tolkien, Hobit aneb cesta tam a zase zpátky, Odeon, Praha 1979

dilo

John Ronald Reuel Tolkien, Hobit aneb cesta tam a zase zpátky, Odeon, Praha 1979

dilo

John Ronald Reuel Tolkien, Hobit aneb cesta tam a zase zpátky, Odeon, Praha 1979

dilo

John Ronald Reuel Tolkien, Hobit aneb cesta tam a zase zpátky, Odeon, Praha 1979

dilo

John Ronald Reuel Tolkien, Hobit aneb cesta tam a zase zpátky, Odeon, Praha 1979

dilo

John Ronald Reuel Tolkien, Hobit aneb cesta tam a zase zpátky, Odeon, Praha 1979

dilo

John Ronald Reuel Tolkien, Hobit aneb cesta tam a zase zpátky, Odeon, Praha 1979

dilo

John Ronald Reuel Tolkien, Hobit aneb cesta tam a zase zpátky, Odeon, Praha 1979

dilo

John Ronald Reuel Tolkien, Hobit aneb cesta tam a zase zpátky, Odeon, Praha 1979

dilo

John Ronald Reuel Tolkien, Hobit aneb cesta tam a zase zpátky, Odeon, Praha 1979

dilo

John Ronald Reuel Tolkien, Hobit aneb cesta tam a zase zpátky, Odeon, Praha 1979

dilo

Únikové prostory v normalizační mizérii

panorama VIII Vstoupit
dilo

Krokodýlí kráva

dilo

Dáma s motýlky, 1973

dilo

Ota Hofman, Pan Tau a tisíc zázraků, Albatros, Praha 1983

dilo

Ota Hofman, Pan Tau a tisíc zázraků, Albatros, Praha 1983

dilo

Ota Hofman, Pan Tau a tisíc zázraků, Albatros, Praha 1983

dilo

Ota Hofman, Pan Tau a tisíc zázraků, Albatros, Praha 1983

dilo

Ota Hofman, Pan Tau a tisíc zázraků, Albatros, Praha 1983

dilo

Ota Hofman, Pan Tau a tisíc zázraků, Albatros, Praha 1983

dilo

Ota Hofman, Pan Tau a tisíc zázraků, Albatros, Praha 1983

dilo

Ota Hofman, Pan Tau a tisíc zázraků, Albatros, Praha 1983

dilo

Ota Hofman, Pan Tau a tisíc zázraků, Albatros, Praha 1983

dilo

Noční hlídač, 1973

dilo

Zápas s drakem, 1973

dilo

Rudolf Čechura – Jiří Šalamoun, Maxipes Fík, Albatros, Praha 1981

dilo

Rudolf Čechura – Jiří Šalamoun, Maxipes Fík, Albatros, Praha 1981

dilo

Rudolf Čechura – Jiří Šalamoun, Maxipes Fík, Albatros, Praha 1981

dilo

Rudolf Čechura – Jiří Šalamoun, Maxipes Fík, Albatros, Praha 1981

dilo

Rudolf Čechura – Jiří Šalamoun, Maxipes Fík, Albatros, Praha 1981

panorama IX Vstoupit
dilo

Wilhelm Heinze, Die Hitze des Einfalls / Aphorismen, Eulespiegel Verlag, Berlin 1988

dilo

Wilhelm Heinze, Die Hitze des Einfalls / Aphorismen, Eulespiegel Verlag, Berlin 1988

dilo

Wilhelm Heinze, Die Hitze des Einfalls / Aphorismen, Eulespiegel Verlag, Berlin 1988

dilo

Wilhelm Heinze, Die Hitze des Einfalls / Aphorismen, Eulespiegel Verlag, Berlin 1988

dilo

Wilhelm Heinze, Die Hitze des Einfalls / Aphorismen, Eulespiegel Verlag, Berlin 1988

dilo

Wilhelm Heinze, Die Hitze des Einfalls / Aphorismen, Eulespiegel Verlag, Berlin 1988

dilo

T. R. Field, Lomikel a jiné zádrhele, Československý spisovatel, Praha 1988

dilo

T. R. Field, Lomikel a jiné zádrhele, Československý spisovatel, Praha 1988

dilo

T. R. Field, Lomikel a jiné zádrhele, Československý spisovatel, Praha 1988

dilo

T. R. Field, Lomikel a jiné zádrhele, Československý spisovatel, Praha 1988

dilo

T. R. Field, Lomikel a jiné zádrhele, Československý spisovatel, Praha 1988

dilo

T. R. Field, Lomikel a jiné zádrhele, Československý spisovatel, Praha 1988

dilo

T. R. Field, Lomikel a jiné zádrhele, Československý spisovatel, Praha 1988

dilo

T. R. Field, Lomikel a jiné zádrhele, Československý spisovatel, Praha 1988

dilo

T. R. Field, Lomikel a jiné zádrhele, Československý spisovatel, Praha 1988

dilo

T. R. Field, Lomikel a jiné zádrhele, Československý spisovatel, Praha 1988

dilo

Emanuel Frynta, Závratné pomyšlení, Český spisovatel, Praha 1993

dilo

Emanuel Frynta, Závratné pomyšlení, Český spisovatel, Praha 1993

dilo

Emanuel Frynta, Závratné pomyšlení, Český spisovatel, Praha 1993

dilo

Emanuel Frynta, Závratné pomyšlení, Český spisovatel, Praha 1993

dilo

Emanuel Frynta, Závratné pomyšlení, Český spisovatel, Praha 1993

dilo

Emanuel Frynta, Závratné pomyšlení, Český spisovatel, Praha 1993

dilo

Emanuel Frynta, Závratné pomyšlení, Český spisovatel, Praha 1993

dilo

Emanuel Frynta, Závratné pomyšlení, Český spisovatel, Praha 1993

dilo

Emanuel Frynta, Závratné pomyšlení, Český spisovatel, Praha 1993

dilo

Emanuel Frynta, Závratné pomyšlení, Český spisovatel, Praha 1993

dilo

Georges Simenon, Maigret chystá léčku, Mladá fronta, Edice 13, Praha 1970

dilo

Georges Simenon, Maigret chystá léčku, Mladá fronta, Edice 13, Praha 1970

dilo

Georges Simenon, Maigret chystá léčku, Mladá fronta, Edice 13, Praha 1970

dilo

Georges Simenon, Maigret chystá léčku, Mladá fronta, Edice 13, Praha 1970

dilo

Georges Simenon, Maigret chystá léčku, Mladá fronta, Edice 13, Praha 1970

dilo

Georges Simenon, Maigret chystá léčku, Mladá fronta, Edice 13, Praha 1970

dilo

Georges Simenon, Maigret chystá léčku, Mladá fronta, Edice 13, Praha 1970

dilo

Georges Simenon, Maigret chystá léčku, Mladá fronta, Edice 13, Praha 1970

dilo

Poslyšte písničku hezkou

dilo

Filmové a divadelní plakáty, 1971–1989

dilo

Filmové a divadelní plakáty, 1971-1989

dilo

Filmové a divadelní plakáty, 1971–1989

dilo

Filmové a divadelní plakáty, 1971–1989

dilo

Filmové a divadelní plakáty, 1971–1989

dilo

Filmové a divadelní plakáty, 1971–1989

dilo

Filmové a divadelní plakáty, 1971–1989

dilo

Filmové a divadelní plakáty, 1971–1989

dilo

Filmové a divadelní plakáty, 1971–1989

dilo

Filmové a divadelní plakáty, 1971–1989

dilo

Filmové a divadelní plakáty, 1971–1989

dilo

Filmové a divadelní plakáty, 1971–1989

dilo

Filmové a divadelní plakáty, 1971–1989

Podrobné vyhledávání

Podrobné vyhledávání a filtrace

Datum vzniku
Loading...

Načítá se velký objem umění, prosím o chvíli strpení.

Loading...
Loading...