13 Redakce: Odpovědnost spisovatele (k vyloučení F. Rachlíka ze SČSS), Literární noviny 1960, č. 25.
14 František Rachlík, Kobalty. Praha, 2001, s. 156.
15 Z textu Mikuláše Rachlíka zaslaného autorovi statě na počátku roku 2013, s. 1.
16 Tamtéž.
17 V roce 1964 se objevila první česká monografie o Brueghelovi, která jistě podnítila zájem o malíře, Jaromír Neumann, Pieter Brueghel. Praha, 1965.
18 Z textu Mikuláše Rachlíka zaslaného autorovi statě na počátku roku 2013, s. 1.
19 Johan Huizinga, Homo ludens. O původu kultury ve hře. Praha, 1971.
20 Richard Popel, Gajstova láska. Praha, 1996, s. 27-28.
21 Gaston Bachelard, Voda a sny. Praha, 1997, s. 59.
22 Miloš Doležal, Mikuláš Rachlík. Titulní rozhovor. Týdeník Rozhlas 36, 2007, http://www.radioservis- as.cz/archiv07/36_07/36titul.htm, vyhledáno 30. 6. 2013.
23 Z textu Mikuláše Rachlíka zaslaného autorovi statě na počátku roku 2013, s. 4.

 

" />

Sdílet

Záhada obyčejnosti

class = ArtWork - 11945 - Záhada obyčejnosti